20120705

Clipit Competition 2012


校園電視台本年度參與由教育局課程發展處NET Section 主辦的英語短片製作比賽Clipit Competition 2012。同學需要剪輯及製作一段與高中英語課程大主題相關的英語短片。本校雖然是第一次參與該項比賽,但同學表現非常出色,並獲得季軍,實在可喜可賀。

5F
27
YIK WAI YU
易慧茹
5F
15
LEE TSZ TUNG
李祉彤
5F
21
TANG HIU YAN
鄧曉欣
5F
19
NG SIU WANG
吳肇宏
5F
16
LI SHEK SHING
李碩晟
5F
12
KWONG YUEN TUNG
鄺琬彤
4C
8
FONG TSZ CHUNG
方子冲

沒有留言: